Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa;
  3. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych;
  4. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
  5. gospodarowanie środkami ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu;
  6. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  7. koordynowanie prac scaleniowo–wymiennych;
  8. tworzenie i rozwój Systemów Informacji Przestrzennej na rzecz społeczeństwa informacyjnego;
  9. nadzór nad: analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynacją prac urządzeniowo–rolnych, monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  10. koordynowanie, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością i funkcjonowaniem Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu.

Geodeta Województwa Wielkopolskiego

(61) 626-72-00

Geodeta Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(61) 626-72-00
(61) 626-72-07

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.