System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) należy rozumieć jako wieloetapowe i wieloprojektowe przedsięwzięcie, którego produktem będzie system informatyczny, stanowiący część systemu zarządzania województwem, wspierający realizację zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego – zarówno wynikających z przepisów prawa jak i potrzeb administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców województwa i innych interesantów.SIPWW
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) jest realizacją wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem realizacji projektu SIPWW jest poprawa konkurencyjności Wielkopolski poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym. Ponadto w ramach projektu dążyć się będzie do zwiększenia wiarygodności, aktualności, oraz dostępności informacji zawartych w rejestrach publicznych, przede wszystkim takich jak ewidencja gruntów i budynków oraz baza danych obiektów topograficznych. System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego ma usprawnić procesy administrowania, planowania, monitoringu oraz działania służb na wszystkich szczeblach administracji publicznej w województwie oraz wesprzeć procesy rozwoju regionu. SIPWW służyć będzie publikacji danych, zapewnić ma przepływ danych i informacji przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami publicznymi i podmiotami gospodarczymi, zwiększyć ilości elektronicznie dostępnych informacji i usług, umożliwiając zarządzanie danymi, przetwarzanie i udostępnianie ich w formie zintegrowanej zarówno społeczeństwu, jak i instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym.

Geodeta Województwa Wielkopolskiego

(61) 626-72-00

Geodeta Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(61) 626-72-00
(61) 626-72-07
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.