Ceny jednostkowe za udostępnienie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
(opracowane na podstawie Ustawy z 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz.U. z 2014r., poz. 897)

UWAGA!
Ostateczna opłata za udostępnienie materiałów zasobu jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących.

MATERIAŁ ZASOBU

- FORMA UDOSTĘPNIENIA

(NUMER TABELI Z ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY*)

CENA JEDNOSTKOWA

JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA

UWAGI

BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH -   BDOT10k

PEŁEN ZBÓR DANYCH

TABELA 1.1

2,0 zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

PEŁEN ZBÓR DANYCH

TABELA 1.1

2,0zł/1,80zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 1,80 zł

PEŁEN ZBÓR DANYCH

TABELA 1.1

2,0zł/1,80zł/1,60zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 1,80 zł

powyżej 10 001 km2 – 1,60 zł

WYBRANY ZBIÓR DANYCH

(1 KATEGORIA KLASY OBIEKTÓW)

TABELA 1.2

0,60 zł

km2

do 100 KM2 = 0,60 zł

WYBRANY ZBIÓR DANYCH

(1 KATEGORIA KLASY OBIEKTÓW)

TABELA 1.2

0,60zł/0,54zł

km2

do 100 KM2 = 0,6 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 0,54 zł

WYBRANY ZBIÓR DANYCH

(1 KATEGORIA KLASY OBIEKTÓW)

TABELA 1.2

0,60zł/0,54zł/0,48zł

km2

do 100 KM2 = 0,60 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 0,54 zł

powyżej 10 001 km2 – 0,48 zł

W przypadku naliczenia opłaty mniejszej niż 30 zł pobiera się opłatę ryczałtową 30,00 zł

ORTOFOTOMAPA*

ORTOFOTOMAPA

TABELA 3.2

2,0 zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

ORTOFOTOMAPA

TABELA 3.2

2,0zł/1,80zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 1,80 zł

ORTOFOTOMAPA

TABELA 3.2

2,0zł/1,80zł/

1,60zł

km2

do 100 KM2 = 2,0 zł

od 101 km2 do 10 000 km2 – 1,80 zł

powyżej 10 001 km2 – 1,60 zł

* UWAGA: obliczone na podstawie powyższych cen jednostkowych opłaty należy pomnożyć odpowiednio:

przez współczynnik   1,0 w przypadku udostępnienia ortofotomapy przy terenowej wielkość piksela <1,0 m

przez współczynnik   0,9 w przypadku udostępnienia ortofotomapy przy terenowej wielkość piksela = 1,0 – 5,0 m

przez współczynnik   0,8 w przypadku udostępnienia ortofotomapy przy terenowej wielkość piksela >5,0 m

W przypadku naliczenia opłaty mniejszej niż 30 zł pobiera się opłatę ryczałtową 30,00 zł

 

ZESTAWIENIA ZBIORCZE DANYCH OBJĘTYCH EGiB DLA WOJEWÓDZTWA

POSTAĆ ELEKTRONICZNA

TABELA 10.21

40 zł

WOJEWÓDZTWO

……………………………………..

WYDRUK

TABELA 10.22

50 zł

WOJEWÓDZTWO

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1:10 000, UKŁ. 1965, PL-1942, PL-1992

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1:25 000, UKŁ. 1965

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1:50 000, UKŁ. 1965, PL-1942, PL-1992

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA TOPOGRAFICZNA W SKALI 1:100 000, UKŁ. GUGiK-80

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI W SKALI 1:50 000, UKŁ. 1965, PL-1942, PL-1992

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WEKTOR

TABELA 14.2

15 zł

ARKUSZ MAPY

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI W SKALI 1:50 000, UKŁ. 1965, PL-1942, PL-1992

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WEKTOR

TABELA 14.2

15 zł

ARKUSZ MAPY

WYDRUK PLOTEROWY

KOLOROWY

TABELA 14.3

20 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

DRUK POLIGRAFICZNY

TABELA 14.3

8 zł

ARKUSZ MAPY

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA GLEBOWO-ROLNICZNA W SKALI 1:5000 UKŁ. 1965

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WEKTOR

TABELA 14.2

15 zł

ARKUSZ MAPY

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

 

KARTOGRAFICZNE OPRACOWANIA TEMATYCZNE I SPECJALNE ORAZ NIESTANDARDOWE OPRACOWANIA TOPOGRAFICZNE
NIEWYMIENIONE W TABELACH 1-13 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

MAPA GLEBOWO-ROLNICZNA W SKALI 1:25 000, PL-1992

RASTER

TABELA 14.1

10 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

WYDRUK PLOTEROWY

CZARNO-BIAŁY

TABELA 14.3

14 zł

ARKUSZ MAPY

……………………………………..

 

KOPIA MATERIAŁU ZASOBU INNEGO NIŻ WYMIENIONE W TABELACH 1-15 ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY

KOPIA MATERIAŁU ZASOBU

W POSTACI NIEELEKTRONICZNEJ

TABELA 16.1

3,0 zł

karta formatu A4

……………………………………..

KOPIA MATERIAŁU ZASOBU

W POSTACI NIEELEKTRONICZNEJ

TABELA 16.1

4,50 zł

karta formatu A3

KOPIA MATERIAŁU ZASOBU

W POSTACI NIEELEKTRONICZNEJ

TABELA 16.1

6,0 zł

karta formatu większego niż A3

KOPIA MATERIAŁU ZASOBU

W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

TABELA 16.2

7,0 zł

dokument

……………………………………..

 

Należna opłata jest równa 30 zł, jeżeli suma obliczonych opłat jest niższa niż 30 zł, ale związana jest z udostępnianiem zbiorów danych w postaci elektronicznej lub udostępnianiem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem (na podstawie art. 40d ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Ceny uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4–20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Orientacyjne ceny można wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie CODGiK:

Kalkulator opłat

Zapraszamy do składania wniosków o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu!