Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Biurze Geodety Województwa.{besps}../mapa{/besps} Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
 1. gromadzenie i  przechowywanie map, danych oraz innych informacji stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny;
 2. zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa;
 3. tworzenie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 4. uzgadnianie warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym między innymi dla Baz Danych Obiektów Topograficznych dla postępowań przetargowych;
 5. odbiory, kontrola kameralna i terenowa opracowań przyjmowanych do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz map topograficznych i tematycznych;
 6. obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych przez wykonawców;
 7. obsługa interesantów w zakresie przyjmowania i realizacji wniosków, zamówień na mapy, dane, materiały i informacje z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 8. wyłączanie  z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową, przekazanie ich do archiwów państwowych;
 1. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych w części dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego, a ponadto:
 1.  sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
 2. tworzenie wizualizacji przestrzennych dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów;
 1. Realizacja zadań wynikających z realizacji ustawy i Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, w tym:
 1. współudział w budowie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego;
 2. tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
 3. integracja i harmonizacja baz danych przestrzennych;
 4. analiza i przetwarzanie danych przestrzennych.
 1. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa w zakresie wykonywanych zadań, w tym:
 1. działania dotyczące utrzymania i rozwoju wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 2. zakupy sprzętu, oprogramowania i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 3. promocja zasobu oraz opracowywanie wszelkich informacji i sprawozdań.

 

Geodeta Województwa Wielkopolskiego

(61) 626-72-00

Geodeta Województwa Wielkopolskiego
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(61) 626-72-00
(61) 626-72-07

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.